Servei d'acreditació d'adreça

El Servei de Convivència i Ciutadania d'aquest Ajuntament realitza, quan s’escau i essent una funció no obligatòria legalment, l'emissió d'informes a instàncies de part interessada per tal d’acreditar la realitat de la residència en un domicili concret, en casos excepcionals en els quals no es disposa dels documents exigibles per a procedir a l'empadronament.

En casos on una persona tingui una habitació llogada o bé el nombre de persones empadronades sigui superior a l’estipulat, excepcionalment es pot acreditar la realitat de la residència mitjançant un informe.

Per a aquesta acreditació, cal comprovar, mitjançant visites domiciliàries, la veracitat de la residència. La realització d'aquestes visites estarà condicionada a la valoració tècnica d'accessibilitat per raons de seguretat de la zona.

Amb la notificació de l'informe acreditatiu d'adreça, la persona sol·licitant pot tramitar el passaport i sol·licitar l'empadronament a la vila.

El servei d’acreditació va dirigit a:

  • Persones residents a Vilafranca del Penedès que no poden tramitar el passaport perquè no estan empadronades.
  • A persones residents a Vilafranca del Penedès que no poden empadronar-se a l'habitatge on viuen legalment.

     

> Tota la informació sobre com sol·licitar aquest servei aquí.

Accessibilitat